KG Ease Automate

     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องผ่อนแรงช่วยยกขนย้ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ควบคุมระบบแรงดันลม(Air Balancer,Maniplator,Jig Crane,Hoist,รอกไฟฟ้า) ซึ่งจะช่วยให้วัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเป็นเครื่องทุ่นแรงยกที่มี ประสิทธิภาพสูงพร้อม ทั้งช่วยในการลำเลียง ขนย้ายจนถึง ระบบป้องกันการผิดพลาดในการผลิตและจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง TOPTUL GISON
บริษัท เคจี อีซ ออโตเมท จำกัด
โทร. 02-0481156 มือถือสำนักงาน : 092-3244236
มือถือคุณธนนธรณ์ : 091-7892661, 063-9899411
ID LINE : 091 7892661
แฟกซ์ : 02-0481157 
e-mail : kgeaseautomate@gmail.com
เว็บสำเร็จรูป
×